نهرک حیوانات: حمله شیر نر به خودروی گردشگران | فیلم

یک شیر نر کنجکاو در حالی که دور خودروهای گردشگران می چرخد و آنها را بررسی می کند ناگهان تصمیم میگیرد به سرنشینان آن حمله کند

نوشته حمله شیر نر به خودروی گردشگران | فیلم

اولین بار در تگ

پدیدار شد.

زمان انتشار:

شیرها

یکی از بزرگ ترین گربه سانان

جهانند. آنها در بخش های جنوبی و شرقی آفریقا زندگی می کنند. شیرها

تنها گربه هایی هستند که به صورت اجتماعی زندگی می کنند. آنها را در قالب گروه هایی به نام پراید می توان یافت. هر پراید از یک یا دو نر و تعداد زیادی از ماده ها تشکیل شده است. پرایدهای بزرگ تر می توانند از حدود ۴۰ عضو تشکیل شده باشند. زندگی گروهی شانس موفقیت در شکار

را افزایش می دهد و امکان حفاظت از توله ها را فراهم می کند.

شیرها

تا ۱۵ سال در طبیعت زندگی می کنند، در حالی که در اسارت می توانند ۲۵-۳۰ سال عمر کنند. تعداد شیرها در دهه های اخیر به شدت کاهش یافته است. آنها یکی از گونه های جانوری

در معرض خطر انقراض

شناخته می شوند. (چنان که می دانیم نسل شیر ایرانی منقرض شده است.)

هنگامی که نرهای جوان به بلوغ می رسند، نرهای مسن تر را از گروه بیرون می اندازند. اگر آنها زنده بمانند و قوت بگیرند، با شیرهای دیگر مبارزه می کنند تا خودشان کنترل گروه را به دست بگیرند.

(۲۵)

نوشته حمله شیر نر به خودروی گردشگران | فیلم

اولین بار در تگ

پدیدار شد.

مطلب حمله شیر نر به خودروی گردشگران | فیلم را در منبع اصلی آن ببینید.


مطالب مشابهی که ممکن است به آن ها علاقمند باشید:

دفاع بی‌نتیجه ماده‌شیر از دو توله‌اش در برابر شیرهای نر | فیلم در

دو شیر نر که برای تصاحب یک گله به آن حمله می کنند برای کشتن توله ها به آنها نزدیک می شوند که با مقاومت مادرشان مواجه می شوند اما توله ها کشته می شوند

نوشته دفاع بی‌نتیجه ماده‌شیر از دو توله‌اش در برابر شیرهای نر | فیلم

اولین بار در تگ

پدیدار شد.


خو گرفتن ببر سفید ماده و شیر نر | فیلم در

کامرون و زابو در یک باغ وحش با هم آشنا شده و به مرور به هم خو گرفته اند و یکی از نادرترین زوج های حیات وحشند

نوشته خو گرفتن ببر سفید ماده و شیر نر | فیلم

اولین بار در تگ

پدیدار شد.


تنبیه شدید شیر نر توسط شیرهای ماده | فیلم در

"آقای تی" یکی از شش نر دسته برادران ماپوهو است که بزرگترین قلمرو را در آفریقا تصاحب کرده اند اما این شیر درنده مورد تنبیه دو ماده گله خود قرار می گیرد

نوشته تنبیه شدید شیر نر توسط شیرهای ماده | فیلم

اولین بار در تگ

پدیدار شد.


فیلمبرداری نزدیک از زندگی پوما؛ گربه وحشی آمریکایی | فیلم در

تصور می‌شده پوما یا شیر کوهی آمریکایی یک زندگی انفرادی دارد و زندگی خانوادگی این حیوان برای زیست شناسان یک راز مانده بود اما این فیلم چیز دیگری نشان می دهد

نوشته فیلمبرداری نزدیک از زندگی پوما؛ گربه وحشی آمریکایی | فیلم

اولین بار در تگ

پدیدار شد.


شکار ناگهانی گورخر توسط شیر و هجوم شیرهای گرسنه | فیلم در

یک شیر ماده برای کره گورخری که از اطرافش غافل است کمین کرده و با یک حمله سریع حیوان بی دفاع را از پا در می‌آورد و شیرها از همه طرف به او هجوم می آورند

نوشته شکار ناگهانی گورخر توسط شیر و هجوم شیرهای گرسنه | فیلم

اولین بار در تگ

پدیدار شد.


ماده شیری که برای گوساله تازه متولد شده مادری می‌کند | فیلم در

هر سال در فصل مهاجرت گله های بزرگ حیوانات علفخوار مانند گاوهای وحشی و گورخرها چراگاه خود را تغییر می دهند و در این بین خطراتی نیز آنها را تهدید می کند

نوشته ماده شیری که برای گوساله تازه متولد شده مادری می‌کند | فیلم

اولین بار در تگ

پدیدار شد.